Regulamin sklepu internetowego

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma Rymko Polska Sp. z o.o.
z siedzibą firmy:
Bulwar Ikara 30/37
54-130 Wrocław

oraz lokalem użytkowym:
ul. Fabryczna 14
53-609 Wrocław

NIP: 8943129616

2.Ceny widniejące na stronie są przedstawione w polskich złotych i nie obejmują kwoty przesyłki, która musi zostać doliczona do zamówienia (nie dotyczy zamówień z odbiorem osobistym). Ceny zawierają podatek VAT.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4. Dostępność produktów i usług na stronie internetowej oraz aukcji w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.

5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

II. Zamówienia

1. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę kupna-sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym, jednocześnie wyrażając zgodę na warunki Regulaminu sklepu.

2.Klient, dokonując zakupu, jest zobowiązany do dokonania płatności za zamówienie.

3.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

4.Kupujący może złożyć zamówienie wybierając jedną z następujących form:

– zamówienie złożone drogą telefoniczną

– złożenie zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu

– złożenie zamówienia drogą mailową (potwierdzenie wiadomością zwrotną przyjęcia zamówienia).

5. Zamówienia przez stronę internetową można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.

6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13, w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7. W przypadku Produktów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.


8.  Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

– w przypadku zamówień z formą płatności za pobraniem – w chwili otrzymania zamówienia, zgodnie z punktem 6 rozdziałem II regulaminu sklepu internetowego Bestomi.

– w przypadku płatności zamówień przez serwis PayNow, np. Visa, BLIK, PayPal, MasterCard (i inne dostępne płatności, w tym tradycyjny przelew bankowy) po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy.

9. Do każdego złożonego zamówienia jest dołączany dowód zakupu w formie papierowej lub elektronicznej (paragon, faktura).

10. Od momentu wysłania towaru Klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni informacji wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

12. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

III. Dostarczenie przesyłki

1. Zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, Paczkomatów lub innych przewoźników dostępnych na stronie internetowej.

2. Jeśli została wybrana opcja płatności przy odbiorze, zamówienia złożone do godziny 13:00 wysyłane są tego samego dnia, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym.

3.Sklep prowadzi sprzedaż na miejscu, odbiory zamówień są możliwe w siedzibie znajdującej się przy ul. Fabrycznej 14 we Wrocławiu w godzinach pracy, tj. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku. 

4.Klient, podając adres e-mail (niektóre firmy kurierskie zastrzegają sobie użycie tego adresu do swoich celów), otrzyma informację z numerem monitorowania zamówienia, którym zarządza firma kurierska w momencie odebrania przesyłki z siedziby firmy.

5. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6. Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów przesyłki pobraniowej w momencie odmowy przyjęcia zamówienia lub nieodebrania.

IV. Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty odebrania towaru, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i dołączenia go do zwrotu.

2Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności, czyli cenę za zakupiony towar w wartości nominalnej oraz koszty przesyłki/dostawy towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczania oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca w takim wypadku nie musi zwracać różnicy.

3. Firma dokonuje zwrotu kosztów towaru pod warunkiem, że wszystkie elementy zamówienia wróciły w stanie niezmienionym. Oznacza to, że produkt nie może być: zabrudzony, uszkodzony, wyprany, zmodyfikowany, noszący zapachy, bez metek oraz noszony (oprócz przymierzenia).

4. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy RYMKO nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniejsze inne ustalenia.

5. Zwrotom nie podlegają:
– zamówienia  indywidualne (własne projekty, zamówienia spersonalizowane)
– produkty bieliźniane noszące ślady użytkowania, z oderwanymi zabezpieczeniami higienicznymi (w tym metkami).

V. Kolorystyka i wymiary

1.Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzialnie reprezentować nasze produkty, w tym ich skład oraz kolory.
Sposób wyświetlania koloru jest zależny od systemu operacyjnego oraz sprzętu. Nie możemy zagwarantować, że Twój komputer, monitor lub telefon wiernie odwzorowuje kolory przedstawione na fotografii.

2.Wymiary przedstawione na stronie są orientacyjne, zastrzegamy sobie prawo do błędu pomiaru +/- 2 cm.
Wymiary rzeczywiste mogą się różnić zależnie od materiału, z którego wykonano produkt.

VI. Reklamacje

1.Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji produktu, przedstawiając dowód zakupu (faktura, paragon).
2.Reklamacje można składać również poprzez wiadomość e-mail z załączonymi zdjęciami, danymi do zamówienia oraz opisem sytuacji.
3. Aspekty podlegające reklamacji: uszkodzenia fabryczne, wady powstałe w momencie dostawy, zamówienia w stanie niepełnym.
4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy klienta, nieprawidłowego użytkowania oraz nieprawidłowego stosowania się do instrukcji załączonych na metce.

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).

2. Rejestrując się w sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

4.Podanie adresu e-mail jest wymagane do nadania niektórych form przesyłek; jeśli Klient nie wyraża zgody na przekazanie adresu e-mail przewoźnikowi, będzie zmuszony do zmiany formy wysyłki i pokrycia różnicy kosztów.

5. Płatności na podstawie potwierdzeń przelewu nie są uwzględniane.

Shopping Cart